Язовир “Белащица” крие потенциален риск за Пловдивска област. На този етап нивото на водата в него е само на метър от кота преливник, при максимално допустимо ниво 1,5 метра. Всички останали язовири в областта са с нива около 50 процента от капацитета си.
Това заяви Атанаска Тунтова, директор на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - Пловдив. Тя уточни, че вече е започнало контролирано изпускане на язовир &ldquo;Белащица&rdquo;, както и на &ldquo;Брягово&rdquo;.<br /> <br /> &ldquo;Белащица&rdquo; е един от четирите общински язовира в областта, които през 2010 г. бяха обявени от Басейнова дирекция за изключително опасни заради извършвани нерегламентирани дейности, които застрашават целостта на язовирните стени. В категорията критични са включени и водоемите &ldquo;Васил Левски&rdquo; и &ldquo;Сушица&rdquo; в община Карлово, както и &ldquo;Еловица&rdquo; в землището на село Тополово, който заради пробив в стената е бил източен.<br /> <br />