Не очакваме да се случи така, че да имаме значително нарастване на броя на нелегални имигранти. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев при обсъждането на доклад за предприетите действия от органите на държавната власт по противодействие на миграционния натиск върху границите на България - януари 2012 г.- януари 2014 г., внесен от МВР.
&quot;Не можем да очакваме разрешаване в близко време на кризата в Сирия, т.е. ще бъдем подложени на засилен натиск. Работим активно по изграждане на интеграционна програма. Вървим към изграждане на втори етап от интегрираната система за наблюдение. Това ще освободи част от ресурса&quot;, посочи Йовчев.<br /> <br /> &quot;През април не очаквам съществена промяна. Има значително намаляване на броя на нелегални имигранти през най-тежките зимни месеци. През 2012 г. има два пъти нарастване на броя на нелегалните имигранти спрямо предходната година. Този въпрос не е разглеждан на Консултативния съвет за национална сигурност. Той е бил разгледан през 2013 г., но няма конкретни решения. През 2012 г. местата за настаняване са били запълнени на 90 %. Идеята е била, че при възникване на такава криза ще се уповаваме на плана за закрила. Той може да бъде задействан, когато има решение на ЕС. Нямахме готовност. В такава кризисна ситуация би трябвало да оценяваме всичко, което успяхме да направим. 85 % от националния план за ограничаване на миграционния натиск са изпълнени. Имаме по-висока степен на сигурност&rdquo;, заяви Цветлин Йовчев. /БЛИЦ<br /> <br />