34% от българите смятат, че корупцията у нас е широко разпространена. Това сочат данните от изследване на НЦИОМ за периода 29 юни - 3 юли във връзка с обществените нагласи за корупцията в страната. То е представено пред участниците в заседанието на Съвета за координация между антикорупционните комисии в Народното събрание, Министерския съвет и Висшия съдебен съвет.
С 6 процента по-малко са участниците в изследването, според които корупция в страната винаги ще има, но тя може да бъде сериозно ограничена. Непроменен от началото на годината - 19 на сто, остава процентът на гражданите, според които корупцията може да намалее съществено. Според НЦИОМ, оценките на интервюираните не са политически оцветени, въпреки политическите дебати по темата. Отговорите показват не толкова познаване на явлението "корупция", колкото силни негативни емоции към него. Според данните от изследването, продължава тенденцията корупцията да се разглежда като универсален обяснителен механизъм за всички неблагополучия в обществото - икономически, социални и нравствени. /БЛИЦ