България отчита най-голяма смъртност в ЕС - 14,4 на 1000. Това се посочва в данни за населението в общността, представени днес от европейската статистическа служба Евростат.
Страната ни е сред 13-те, които отчитат и отрицателен прираст (-5,2 на 1000) за миналата година. Естественият прираст в България за 2013 г. е 66,6 на 1000 при 104,3 смъртни случая на 1000 души. За година - от 2013 до 2014 г., българското население е намаляло с 38 900 души, от които едва 1100 са емигрирали. Починали са 104 300 български граждани, а са били родени 66 600 бебета.<br /> <br /> На 1 януари 2014 г. населението в ЕС е било 507,4 милиона души и за година се е увеличило с 1,7 милиона. Естественият прираст е с 80 000 бебета, а имигрантите са близо 10 пъти повече - 700 000 души. От 1960 г. насам населението в ЕС е нараснало със 100 милиона граждани.<br /> <br /> Най-голяма раждаемост през миналата година е отчетена във Франция, Люксембург, Великобритания, Ирландия и Швеция (между 12 и 15 на 1000). През миналата година са починали пет милиона европейци и така средната смъртност е 9,9 на 1000 души.<br /> <br /> <br />