На пресконференция днес президентът на Фондация “Сила за живот” Пламен Толев и консултантът към Европейската комисия и Световна банка Румяна Тончовска призоваха Министерство на финансите да преразгледат списъка си с приоритетни проекти. Причината е, че в този списък, изпратен от българската страна за одобрение в Брюксел по линия на Европейското икономическо пространство за България (с финансиране, осигурено от правителствата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), не фигурира нито един проект в областта на социалния диалог, която е една от приоритетните. Избраните проекти са само в областта на географските системи и информационните технологии и то в "общини с няколко жители".
Фондация “Сила за живот” кандидатства по т.нар. Норвежка програма с проект, разработен безвъзмездно и на добра воля от г-жа Тончовска, за подпомагане организирането на Международния фестивал за хора с физически увреждания в Поморие. Фестивалът вече е традиционен и тази година от 4 до 8 септември ще се проведе третото му издание. Това става с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания към МТСП, като изпълнителният й директор г-н Минчо Коралски също присъства на днешната пресконференция и изказа подкрепата си за дейностите на фондацията. За провеждането на фестивала подкрепа оказват също общините Поморие и Габрово, както и Национален център за социална рехабилитация /НЦСР/ “Св. Георги - Поморие”, който предоставя базата си за участниците, и различни фирми-спонсори, сред които “Нюман” и “Никми” АД.
Председателят на Фондация “Сила за живот” Пламен Толев обясни днес, че реализирането на фестивала му струва около 20 000 лева, като обаче това става само и единствено с помощта на приятели и доброжелатели. Той обясни например, че за тениските с логото на фестивала, които се раздават на участниците, се моли на фирмата-производител за отстъпка от смешните 20 стотинки на тениска, които обаче за фондацията са от значение. Аз тези тениски не отивам да ги продавам на пазара, аз ги раздавам на участниците, за които това означава много, посочи Толев. Самият той е на инвалидна количка, след автомобилна катастрофа, която е претърпял на 27 години. "Никой не се ражда със застраховката си в джоба", обясни Толев, който след инцидента започва да се занимава с музика и е посветил живота си от тогава на това да помага на хората с увреждания, които имат талант. "Талантът на хората се мери по това, което имат в главата, а не по това как ходят. Увреждането не пречи на таланта", каза той.

Минчо Коралски коментира, че инвалидите в България по официални данни от Националния статистически институт са 880 000. Това обаче са само тези, които получават пенсии за инвалидност. Има обаче много други, които не са се преборили с процедурите. В Европа средният брой на хората с увреждания в 12% от населението. В Полша обаче например е към 20%, в Англия - 22%. Нямаме никакви основания да смятаме, че у нас тези хора са по-малко, заяви Коралски и пресметна, че реалният брой на инвалидите в България е не по-малко от 900 000 души.
"Драмата в България е, че с увреждането се прекъсват социалните контакти на тези хора", заяви Коралски. Той коментира, че е крайно време в страната ни да се обърне внимание на подобряване качеството на живот. Достъпната среда - това не е жест към хората с увреждания. Има много квази инвалиди в обществото ни. Когато животът е добър за един, е добър за всички, каза изпълнителният директор на АХУ и допълни, че например един добре поддържан тротоар или подлез е добър не само за хората с увреждания, но например за майките с бебешки колички, възрастните хора и т.н.

Целта на проекта, подаден от Фондация "Сила за живот" е укрепване на социалния диалог, подкрепа както при провеждането на ежегодния Международен музикален в Поморие, така и създаването на няколко регионални музикални центъра за хората с физически увреждания, които да се специализират в откриване и развиване таланта на млади хора с физически увреждания, както и разкриване на нови работни места в сферата на културата за хората с физически увреждания. Ще бъдат сформирани и групи доброволци за оказване подкрепа на дейностите по проекта.

Партньори на фондацията по проекта са водещи образователни институции в Норвегия, работещи по разработване на европейските политики в областта на осигуряване равни възможности за хора в неравностойно положение - Норвежкият институт за социални изследвания - Norwegian Social Research Institute – NOVA, към Норвежкото Министерство на Образованието и Науката и Oslo University College - най-големият колеж в Норвегия и четвърта по големина образователна институция в страната.
За проекта е осигурено и необходимото съфинансиране от страна на Агенцията за хората с увреждания и донорски организации.

Този проект обаче не е включен в списъка с приоритетни проекти, които българското Министерство на финансите предлага на донорите за одобрение. По приоритетна област 2, ос – Подобряване на социалния диалог няма одобрен проект от Българска страна.

В Приоритетна област 2 са включени: Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението; Укрепване на капацитета на местните власти и техните администрации в сферата на административните и публични услуги, както и на демократичните процеси, които ги подкрепят
Общият индикативен бюджет, предназначен за финансиране на проекти по този приоритет, е 3 430 374 евро. Тук се включват следните фокусни области:

• Повишаване на компетентността и административния капацитет на централните, регионалните и местните власти/общини, включително използването на информационни технологии;

• Развитие на кадастъра чрез създаване на информационна система за пространствени данни;

• Насърчаване на социалния диалог.

Списъкът на одобрените проекти от комитета за наблюдение на ФМ на ЕИП е следния:

Основен списък:
Създаване и въвеждане на географска информационна система за община Любимец - оценка 101,2 точки
Укрепване на устойчивото развитие на територията на община Белица чрез развитие и подобряване на кадастъра и регулационните планове (оценка 101 точки)
План „Бъдеще” - Подобряване на капацитета на човешките ресурси в община Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие (оценка 90 точки)
„ИТ технологии, предпоставка за разширяването на Европейското икономическо пространство - община Антоново (оценка 88,2 точки)
Укрепване на капацитета на община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление (оценка 88 точки)
Завършване и оборудване на административна сграда, за укрепване на административния капацитет за предоставяне на социални услуги в община Ябланица (оценка 88 точки)
Разработване на дигитална карта и географска информационна база данни за подземната публичната инфраструктура на гр. Русе (оценка 87,2 точки)
Разработване и прилагане на интегриранa общинска географска информационна система – администрация на община Ямбол (оценка 85,4 точки)

Резервен списък:
Въвеждане на модел за предоставяне на 5 интегрирани административни услуги на гражданите и бизнеса с ИКТ чрез мрежа от 4 общини - в община Асеновград (оценка 81,8 точки)
Подобряване на административните услуги в община Крумовград (оценка 80,8 точки)

Освен това междувременно стана ясно, че точно в Приоритетна област 2 от общо 27 подадени проектни предложения 3 са от централната публична администрация, 5 от общини, 9 от публични институции и 10 от неправителствени организации. В списъка на одобрените проекти от комитета за наблюдение на ФМ на ЕИП обаче изненадващо при общините класирани по точки са общо 10 проектни предложения (от пет подадени), 8 в основния списък и 2 в резервния.

Любопитно е как са се умножили след крайния срок подадените проекти и как оценителите са решили да дадат финансов шанс на община Антоново, която според описанието на проекта ще разширява Европейското икономическо пространство посредством ИТ технологии?

От сайта на Община Антоново е видно, че през 2005 г. населението й е било 7 600 жители, от които 51% турско население, 12% ромско и 37% българско. В самото село жителите са били 1 500, като тенденцията е на трайно намаляване на населението на общината. /БЛИЦ