Над два пъти да бъде увеличен броят на животновъдите в България, които получават национални доплащания, ще поиска министърът на земеделието и храните Валери Цветанов от ЕК. Искането на министъра предвижда право на национални доплащания в животновъдството да имат всички селски стопани, които отглеждат над 5 говеда и/ или над 20 овце или кози майки, съобщиха от ведомството.
Поисканата от нас схема за доплащане е безпрецедентна и е най-яркото доказателство за желанието на целия екип на Министерството на земеделието и храните да защити интересите на българските животновъди, обясни министър Цветанов.
Изплащането на средствата ще стане възможно след като Европейската комисия одобри схемите и размера на средствата за национални доплащания към директните плащания за подпомагане на глава животно за 2009 г. за овце, кози и говеда.

Плащане за говеда

Селските стопани, които отглеждат най-малко пет животни - крави, телета и мъжки говеда, ще получават субсидии за тях. За да кандидатстват за средствата, стопаните трябва да докажат, че са отглеждали животните към 28.02.2009 г. и да запазят поне 75% от тях през цялата година.


Плащания за овце-майки и кози-майки

Плащанията за тези животни ще става по две схеми.
Първата, която се прилага от миналата година, предвижда средства да получават стопаните, които отглеждат поне 20 овце-майки и/или кози-майки в стопанството си. Животновъдите трябва да докажат, че са отглеждали тези животни към определена дата. За овцете-майки датата е 1.10.2008 г., а за козите-майки – 28.02.2009 г. Стопаните, които искат да получат средства по тази схема трябва да продължат да отглеждат през 2009 година поне 75% от животните, за които са получили субсидия.
Втората схема за подпомагане на овце-майки и/или кози-майки е обвързана с производството. При нея плащането за овце-майки и кози-майки зависи от заявените и реално отглеждани през годината овце-майки и кози-майки. При тази схема всеки стопанин ще получи подпомагане в зависимост от броя на отглежданите от него животни през 2009 г.

Най-късно до 28 февруари 2009 г. селските стопани, които искат да получават субсидии, трябва да подадат документите си и да актуализират данните за отглежданите от тях животни, които се съхраняват в Системата за идентификация на животните и регистъра на животновъдните обекти, поддържан от Националната ветеринарномедицинска служба.
НВМС и РВМС ще извършват стриктен контрол за проверка на подадения брой животни, съобщиха още от министерството. /БЛИЦ