Придвижването на туристи по туристическия маршрут № 26 /с. Черни Осъм – Нешковци – х. Дерменка/ е спряно временно заради ерозиране и подронване на маршрута в участъка Бабина писта – Хайдушкото игрило.
Решението е взето на основание чл.50 т.1 от ЗЗТ, чл.101 т.1 и т.2, Чл.102 ал.2, т. 1 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост, съобщиха днес в Ловеч еколози.
Забраната е обозначена със забранителни знаци в началото и края на маршрута, а РУ на МВР-Троян е поело отговорността негови полицаи да известяват любителите планинари за опасностите по маршрута.
Гергана Димитрова, БЛИЦ