РИОСВ - Плевен забрани влизането в Деветашката пещера до края на юли с цел да не се нарушава нормалното възпроизводство на прилепните колонии, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
"Дупката" с площ от около 20 400 кв.м е сред най-големите местообитания на защитените от Закона за биологичното разнообразие видове прилепи. Тя е със статут на защитената територия по Закона за защитените територии, тъй като е един от природните карстови феномени на Централния предбалкански карст между реките Осъм и Янтра и между Ловеч и Летница. В сухия ръкав на пещерата се размножават пещерен дългокрил, голям подковонос, малък подковонос, двуцветен нощник и др. Прилепите са добре защитени в големите скални нищи и високите сводове. По време на забраната женските прилепи се събират и раждат обикновено по едно, рядко по две малки. В пещери като Деветашката, в колониите има хиляди прилепи. Именно през този период има голяма опасност малките да паднат на земята и да загинат. Според Закона за защитените територии, за да се провеждат в защитена територия като Деветашката пещера състезания, лагери или други свързани с екстремни спортове надпревари, е необходимо съгласуване с МОСВ. До края на юли РИОСВ - Плевен ще контролира дали се спазва забраната. /БЛИЦ