Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков от понеделник - 14 април 2014 г. се забранява любителския риболов за 40 дневен период.
Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти.<br /> <br /> Забраната за любителски риболов е от 14 април и ще продължи до 23 май 2014 г., включително и важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.<br /> <br /> Началната и крайната дата на забраната / 14 април - 23 май 2014 г./ важи за всички водни обекти, независимо от надморската височина.<br /> <br /> От Министерството на земеделието и храните уточняват още: уловът на карагьоз /дунавска скумрия/ в българския участък на река Дунав се забранява от 14 април до 30 април включително.<br /> <br /> Уловът на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета от 10 януари 2014 г.<br /> <br /> Уловът на попчета с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта във водите на Черно море, се забранява от 15 април до 15 май, включително.<br /> <br /> През периода на забраните всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата под контрола от инспекторите по &bdquo;Рибарство и контрол&quot; от съответните териториални отдели на ИАРА в страната.<br /> <br /> За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:<br /> <strong><br /> Област Ловеч</strong><br /> <br /> яз. &bdquo;Сопот&quot; с изключение на следните зони:<br /> - експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста &uacute; навътре в акваторията;<br /> - източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) - намираща се на 2000 м западно от устието на река &bdquo;Топля&quot; и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста &uacute; на вътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовият път за центъра на село Голяма Желязна);<br /> старите речни корита на река Осъм:<br /> - местност &bdquo;Бибора&quot;, землището на с. Дойренци;<br /> - местност &bdquo;Долната воденица&quot;, землището на с. Чавдарци;<br /> - две речни корита в местността &bdquo;Старите корита&quot;, землището на гр. Летница;<br /> - воден обект &bdquo;Блато&quot;, с. Йоглав;<br /> - яз. &bdquo;Морун&quot;, землището на гр. Угърчин;<br /> - в пъстървовата зона на горното течение на река &bdquo;Златна Панега&quot; от извора до входа на гр. Луковит. Разрешен риболов без последващо задържане на балканската (речна) пъстърва в съответствие със Заповед № РД 09-112/25.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните;<br /> - яз. &bdquo;Марков дол&quot;, землището на с. Торос;<br /> - водоем &bdquo;Зореница&quot; - намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;<br /> - яз. &bdquo;Гаргулица&quot;, землището на гр. Ябланица.<br /> <strong><br /> Област Плевен</strong><br /> <br /> - яз. &bdquo;Горни Дъбник&quot;, общ. Долни Дъбник - в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира. По време на забраната риболова да се извършва само от брега;<br /> - баластриери &bdquo;Витски блата&quot;, общ. Плевен;<br /> - яз. &bdquo;Тотлебенов вал&quot;, общ. Плевен;<br /> - баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;<br /> - баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;<br /> - отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;<br /> - старото корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, общ. Левски;<br /> - отводнителен канал в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;<br /> - старо корито на р. Вит &bdquo;Кретско блато&quot; с. Крета, общ. Гулянци.<br />