ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД откри нов ликвидационен център „Юг“ в гр. София, в кв. "Манастирски ливади". Негов ръководител е г-н Славчо Христов.
 

Адресът на ликвидационния център е: кв. Манастирски ливади, ул. „Бяло поле“ 8Д
 
Телефон: 02 / 488 76 56; 0899 960 934, електронен адрес: [email protected]
 
Работното време е от 09:00 до 17:30 часа