Законопроект, предложен от социалния министър Емилия Масларова предоставя възможност на работодателите да не наемат директно служители, а връзката работник-работодател да става само с агенции, алармираха в КНСБ. В този случай един работник, който иска да бъде назначен на т.нар. „временна заетост” ще трябва да се консултира с агенция по такава заетост, която от своя страна ще може да препоръчва работници на работодателите.

Така на практика се получава, че агенцията по затостта е тази, която ще наема работника. На свой ред агенцията сключва договор с предприятието, което има нужда от служители. По думите Чавдар Христов, изпълнителен секретар на КНСБ при въвеждането на новия законопроект не става ясно и кой ще плаща задължителните осигуровки и заплатата на работниците. По думите на председателя на синдикатите на хранителната промишленост към КНСБ Славчо Петров зкаонопроектът дава възможност на работодателя да заплаща различни работници, различна заплата за една и съща работа. Като минава през агенции, работникът няма как да разбере, че за едно и също работно място се плащат различни заплати. Според Славчо Христов това е опит за узаконяване на дискриминацията на работното място.

По думите на Чадвар Христов базовата идея за тристранно трудово правоотношение – работодател – предприятие липсва. В самия законопроект няма и отговор на това какво представлява временната заетост. Справката от информационната система на НАП, актуална към октомври 2008 г., сочи общ брой срочни договори (25,6%)  и  допълнителните трудови договори (5%) или общо 30% временно заети. Справката е изготвена на база 3 299 306 регистрирани трудови договори. В законпроекта са записани и куп нетипични и неразбираеми за нашето право изрази, като „предоставяне на работници и служители”,временно използване за работа” и др. Как ще предоставяме работника/човека, така както предоставяме животното, попита Христов.

От думите му стана ясно и, че законопроектът се е изготвил, съобразно Директива / на Европейския Парламент, но той е написан преди да бъде окончателно въведена самата директива. Заради това, от КНСБ настояват окончателно да бъде оттеглен.

Десислава Вангелова, БЛИЦ