На вчерашното си заседание Академическият съвет на Софийския университет закри Отдела за връзки с обществеността. С това решение се прекратява дейността на най-стария ПР-отдел в сферата на образованието, който е и един от първите ПР-отдели в България.
През следващите месеци предстои създаването на Информационно-рекламен център на Софийския университет, в чиято структура ще бъдат включени &ldquo;Звено за набиране на студенти&rdquo;, &ldquo;Звено за университетска реклама и връзки с обществеността&rdquo;, &ldquo;Звено за мобилност и научни проекти&rdquo; и &ldquo;Картово звено&rdquo;.<br /> Ето какво споделя&nbsp;бившият началник на Отдела за връзки с обществеността&nbsp;на СУ д-р Камен Ковачев:&nbsp;&quot;Уважаеми колеги, през годините, в които бях начело на Отдела за връзки с обществеността, винаги ме е ръководило правилото, че работата на журналистите е да задават въпроси, а работа на институциите е да им отговарят. В редките случаи, в които отделът ми не е могъл да удовлетвори вашия интерес, това се е дължало на недостиг на информация при нас, а не на опит да се премълчават фактите. Въпреки това моля да ни извините. Благодаря ви за проявения през годините професионален интерес към Алма Матер, за вашата обективност и съпричастност&quot;.&nbsp; <br /> Макар и да не го съобщава официално Камен Ковачев протестира вече &nbsp;срещу това решение на преобразуването на отдела с тениска с надпис &quot;Отстранен заради почтеност&quot;. И сигурно има защо.&nbsp; /БЛИЦ <br /> <br /> <br /> <br /> <br />