От днес трябва да бъде спряно използването на 76 общински депа за отпадъци, защото не отговорят на евронормите. Този ангажимент е поет при затварянето на преговорната глава “Околна среда” за членството на България в ЕС.
В изпълнение на изискванията на Европейската директива за управление на отпадъците, страната ни е поела ангажимент да организира третирането на битовите отпадъци в съответствие с всички европейски екологични изисквания, като изгради система от 55 регионални депа, които да поемат отпадъците от всички населени места в страната.<br /> <br /> Досега има изградени само 30 такива. 60 общински нискорискови депа за отпадъци, намиращи се в райони, в които все още няма готови регионални депа, ще останат да действат временно след 16 юли, до изграждането на новите системи, съобщиха от екоминистерството./БЛИЦ<br /> <br />