Правителството взе решение за закриване на дома за медико-социални грижи за деца в Тетевен. Предстои извеждането на последните три деца до края на годината.
В началото на годината в дома са били настанени 28 здрави деца от 0 до 3-годишна възраст, а в течение на годината през него са преминали общо 38 деца. Десет деца са реинтегрирани в биологичните си семейства след предварителна оценка на потребностите и разработване на план за действие. Едно дете е настанено в приемно семейство, а двадесет и четири са осиновени. <br /> <br /> Закриването се извършва в рамките на проекта &bdquo;Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи &ndash; Тетевен и развиване на алтернативни социални услуги за деца и семейства (Център за обществена подкрепа)&rdquo;, финансиран и реализиран от британската благотворителна организация &bdquo;Надежда и дом за децата&rdquo; в партньорство със СНЦ &bdquo;Еквилибриум&rdquo; &ndash; Русе и със сътрудничеството на министерствата на здравеопазването и на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и община Тетевен, поясняват от правителствената пресслужба. <br /> <br /> <strong>Т. Стоянова</strong>