По искане на академичното ръководство на Академията на МВР правителството реши от началото на новата учебна година да бъде закрит факултет „Сигурност” към висшето училище. Курсантите и докторантите, които не са се дипломирали дотогава, ще продължат и завършат обучението си във факултет „Полиция” по специалностите, по които са приети.
С друго решение правителството преобразува Колежа по минно дело - Кърджали, във Филиал - Кърджали, в структурата на Минно-геоложкия университет &bdquo;Св. Иван Рилски&rdquo; &ndash; София. В него ще се подготвят специалисти с висше образование на образователно-квалификационната степен &bdquo;бакалавър&rdquo; по специалности от професионалните направления &bdquo;Електротехника, електроника и автоматика&rdquo;, &bdquo;Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми&rdquo; и &bdquo;Общо инженерство&rdquo;. Срокът на обучение е 4 години.<br /> Предложението за преобразуването е на академичното ръководство на МГУ и има положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />