Община Летница внесе проект на стойност 50 000 лв. за залесяване на неземеделски земи. Инициативата е по Мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 година.
Върху площ от близо 40 дка в местностите "Дервишко ливаде" и "Червени бряг" ще бъдат засадени полски ясен и върба. Целта е чрез новите насаждения да се намали най-вече ерозията на почвата и да се подобри водният баланс на територията на общината, съобщи кметът на Летница д-р Красимир Джонев. Гергана Димитрова, БЛИЦ.