По повод цитирания в различни медии списък с имената на магистрати, чиито телефонни номера присъствали в паметта на мобилния телефон на плевенчанина Красьо, Пресслужбата на Варненския окръжен съд цитира изявление на съдия Милен Славов – зам. председател на ВОС, в което той отрича да познава лицето Красьо, да има телефонния му номер и някога да е разговарял с него.
&bdquo;Получих висока оценка за работата ми като административен ръководител &ndash; председател на Районен съд Варна през последните 8 години, добавя Славов.<br /> <br /> &quot;В нито един момент не съм имал нужда и не съм търсил подкрепа за повишението ми в длъжност. Предложението за това бе направено от Председателя на Окръжен съд Варна и на заседанието на ВСС на 29 юли тази година бе гласувано с 17 гласа от всичките 19 присъствали на него.&rdquo;<br /> <br /> Зам. председателят на ВОС настоява всеки, който твърди, че има доказателства за пряк, опосредствен, физически или телесен контакт между него и посоченото лице да ги предостави на Главния прокурор или ВСС. <br /> <br /> За да не се допуска нарушаването на всякакви етични и правни норми, свързани с имената на новоназначени или преназначени административни ръководители, съдия Славов призовава Главния прокурор Борис Велчев, ако не се пречи на следствената тайна, да бъде разкрит пълния списък на лицата, които са били в контакт с плевенчанина. Само по този начин могат да престанат инсинуациите с имената и авторитета на магистрати, заемащи различни ръководни постове в съдебната система./БЛИЦ<br />