От Сметната палата обявиха списък с всички, заемащи висши държавни длъжности, за които проверките на ежегодните декларации или уведомления, подадени през 2009 г., са приключили със заключение за несъответствие.
Зам.-председателят на парламента и шеф на парламентарната здравна комисия д-р Лъчезар Иванов е подал уведомление през 2009 г., но не е декларирал доходи в размер на 87 000 лв. от друга стопанска дейност и 11 520 лв. от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Това сочи доклад на Сметната палата, оповестен в петък. <br /> <br /> <br /> В списъка на нередовните са 263-ма души, сред които депутати, кметове, следователи, съдии, министри, зам.-министри и др. Те не са декларирали доходи от друга стопанска дейност, придобити дялове и автомобили, както и покупки на парцели.<br /> <br /> В списъка са бившия министър на външните работи Румяна Желева, която не е декларирала доходи на съпруга си в размер на 15139 лв. от друга стопанска дейност. <br /> <br /> <br /> Бившият министър на външните работи Ивайло Калфин е подал уведомление, но нe е декларирал доходи в размер на 5190 лв. от друга стопанска дейност и 5400 лв. от наем. <br /> <br /> Бившият премиер Сергей Дмитриевич Станишев не е декларирал доходи в размер на 18 000 лв. от друга стопанска дейност. <br /> <br /> Депутатът от ДПС Ариф Агуш е подал уведомление, но не е декларирал доходи в размер на 29 496 лв. от друга стопанска дейност. <br /> <br /> Евродепутатът Илияна Йотова не е декларирала доходи на съпруга си в размер на 58 415 лв. от друга стопанска дейност и 5196 лв. от наем.&nbsp;<br /> <br /> Лидерът на РЗС Яне Янев е подал уведомление, но не е декларирал придобиване чрез дарение от родител и покупка от съсобственик /дядо/ на 57,5 кв.м. ид.ч. от УПИ, ведно с 5/12 ид.ч. от масивна жил. сграда със застроена площ от 51 кв.м. в гр. Сандански.<br /> <br /> Здравният министър д-р Божидар Нанев пък е подал встъпителна декларация, но не е декларирал дялово участие на съпругата в &quot;Медико-диагностична лаборатория - Томовижън&quot; ООД, гр. Варна и &quot;Специализирана болница за активно лечение професор Темелков&quot; ООД, гр. Варна.<br /> <br /> Депутатът от ГЕРБ Емил Димитров подал встъпителна декларация на 5 август 2009 г., но не е декларирал придобити през 2008 г. 1/2 ид.ч. от гори с площи от 103.7 дка, 113 дка и 117.53 дка, находящи се в с. Дивчовото, общ.Тетевен.<br /> <br /> От Сметната палата уточниха, че всички нарушители са уведомени и са направени повторни проверки за окончателно изясняване на фактите. Законът дава право да правят промени в подадените от тях декларации само до 31 май на текущата година. <br /> <br /> Списъкът с нарушителите ще бъде пратен на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и на председателя Държавната агенция &ldquo;Национална сигурност&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> Междувременно от здравното министерство коментираха, че шефът на ведомството д-р Нанев не е скрил дяловото участие на съпругата си в лечебни заведения. Той е декларирал дяловото й участие в Медико-диагностична лаборатория &ldquo;Томовижън&ldquo; ООД &ndash; Варна и в Специализираната болница за активно лечение &bdquo;Проф. Темелков&rdquo; във Варна в декларацията си по съответния член от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, уточниха от МЗ. <br /> <br /> Тя се попълва от всички заемащи публична длъжност при встъпването им на поста. Декларацията се съхранява в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в НС. <br /> <br /> Нанев не бил посочил дяловото участие на жена си и пред Сметната палата, тъй като в декларацията по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, не било упоменато изрично, че тези данни се изискват и за свързани лица, каквато е съпругата.<br /> <br /> Експремиерът Сергей Станишев пък уточни, че посочените 18 000 лв. представляват облагаем доход от предоставените ми като авторско възнаграждение екземпляри от книгата &bdquo;Защото сме социалисти&rdquo;, които бил &quot;подарявал по различни поводи&quot; . Сумата не била посочена поради технически пропуск при въвеждането на информацията. По-късно те били декларирани пред&nbsp;НАП в годишната данъчна декларация и бил платен дължимият данък за тях.&nbsp;<br /> <br /> &ldquo;Не знаех, че освен в данъчното трябва да се попълни и в тази декларация, която е за имущественото състояние, и затова на по-късен етап приложих именно това, че съм забравил да ги напиша. Данъците съм си ги платил, така че нямам за какво да се притеснявам. Откъде да знам, че в имуществена декларация трябва да се декларират и пари? Тя има уведомителен характер, а пък аз съм си платил данъците, това е по-важното според мен&rdquo;, коментира пред БЛИЦ д-р Лъчезар Иванов. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />