Това, което всеки посетител очаква всяка година на Джулая започна - на сцената край Камен бряг Джон Лаутън започна първите акорди на "July Morning" - песента, която беляза живота на хиляди българи, а по странен начин промени и неговия собствен. Както всяка година култовата мелодия ще звучи до момента, в който Слънцето се появи с целия си диск над водата.
След това, разбира се, купонът ще продължи - с бира, твърди напитки, меки дроги, секс за тези, за които ЕГН-то все още не пречи в ранните сутришни часове. Защото... бяхме млади.<br /> <br /> <br /> <br /> Нека си спомним: <br /> <br /> Джулая (нечленувано: &bdquo;Джулай&quot;) е традиционен хипи празник в България, който възниква във Варна през 1986 г., а понастоящем се празнува редовно с участието на Джон Лоутън в най-източният бряг - скалите при с. Камен бряг, където Слънцето първо огрява България. Името на празника се свързва с известната песен на Юрая Хийп от 1971 г. July Morning). &bdquo;Джулай&quot; (на английски: July) на английски език означава юли. Въпреки че традицията е свързана със световното хипи движение през 1960-те, тя съществува в България и до днес. На всеки 30 юни срещу 1 юли големи групи хора се събират по българското крайбрежие на Черно море, за да посрещнат заедно изгрева на слънцето. Така те смятат, че се пречистват пред него, без това да има връзка с езически или религиозни ритуали.<br /> <br /> Джулая е уникален за България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други страни в Европа и по света. Твърди се, че е възникнал като протест срещу комунистическата власт, изразен в символиката на едноименната песен на Юрая Хийп. Символичното посрещане на изгрева е било като посрещането на едно ново начало и едно по-добро бъдеще за първоначалните участници. След падането на комунистическия режим в страната движението продължава да съществува, но липсата на първоизточника за протест променя с времето основната идея на първото хипи движение в България.<br /> <br /> Някои твърдят, че идеята вече е загубила своето първоначално значение, както и че по-младите хора не са непременно запознати с условията, при които е възникнал този празник или дори кой е авторът на песента. Въпреки това, въодушевлението от първите сутрешни лъчи, като символ на зараждащия се живот, е все още основна причина хората да го честват.<br /> <br /> Поради прекаленото посещение след промените от 1989 г. на хора, които са далеч от хипарската идея, група от т. нар. &bdquo;стари хипари&quot; решават да започнат да честват &bdquo;ивнинга&quot; (вечерта - от July Evening), като се събират в с. Варвара на 30 юни. Идеята за Джулая е популярна и днес. Сега тя има смисъл на бягство от цивилизацията, на протест срещу собствения Аз и пълно освобождаване на личността от оковите на големия град.<br /> <br /> <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/MS5jS3SLkCc"></iframe> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/SDk8EPL4fcQ"></iframe> <iframe width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/Ma85ptsOQzg"></iframe> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/uMO47IFv5TA"></iframe> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/KyAVyKfcbts"></iframe> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/UuuWCOB5qKY"></iframe> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/KyAVyKfcbts"></iframe> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/KyAVyKfcbts"></iframe>