Започнаха да свалят цените на лекарствата. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще заплаща по-ниски цени за 25 лекарствени продукта от 16 март.
Това стана възможно след преговори между касата и фармацевтични фирми. Предстои подписване на споразумения за още 13 лекарства, за които фирмите са подали документи за договаряне с НЗОК през последните дни.<br /> <br /> Договорените отстъпки са в размер от 0.04 % до 37,3%, а медикаментите са за лечение на злокачествено новообразувание на млечната жлеза, злокачествено новообразувание на простата, неинсулинозависим захарен диабет, ехинококоза, астма, хронични вирусни хепатити, болест на Паркинсон, шизофрения, кистозна фиброза, акромегалия и медикаменти при наличие на трансплантирани органи и тъкани.<br /> <br /> Общата стойност на спестените финансови средства за една година, които НЗОК ще реализира от договорените до настоящия момент отстъпки, е 4 205 033 лв.<br /> <br />