От 31 юли започва почистването на река Искър в участъка от прага на реката при Специализираната болница за долекуване и рехабилитация „Панчарево” ООД до 50 м. след моста на река Искър при ВЕЦ „Кокаляне”.
Почистването и осигуряването на проводимостта на речното корито ще се извършва от фирма „Хидрострой”- София ЕООД по договор със Столична община. Дейностите по почистване и осигуряване на проводимост включват премахване на дървесна растителност и храсти, и отнемане на наноси и са финансирани от Столична община..
Обема работа в описания участък е определен след установяване на необходимите дейности. Целта е да се отстрани риска от наводнения и да бъде запазено имуществото и здравето на гражданите .

Екипите на фирмите, ангажирани с почистването на реките работят в момента в участък на река Перловска при ул. Брод и участъци на река Какач, Суходолска, Боянска, Дреновичка ,Слатинска , Драгалевска, река Новачица, Аджибарица, Сухата река, Въртопо, река Блато, Ракита, Стамболова, Янчовска и Стара река .
В бюджета на Столична община са предвидени 3 933 529 лв. за почистване на речните корита. /БЛИЦ