Съдия-изпълнител влиза в едно от най-лъскавите места в столицата. До дни започва опис на "Кемпински хотел Зографски", научи "Стандарт". Собствениците му ще се разделят с част от него на стойност близо 1 милион лева. Толкова дължат те като неустойка за неизпълнение на приватизациония договор.
Причината е, че покойният вече Иван Зографски не изпълнил приживе условията за трудова заетост и резнал 100 бройки повече от персонала. В колосалната сума е включена и законната лихва, обезщетение за забава върху главницата плюс евентуално следващата сума за таксите и разноските на съдия-изпълнителя. Парите ще бъдат прибрани от Агенцията за следприватизационен контрол. <br /> На наследниците на ексцентричния милионер е наложен запор на сметките във всички банки и възбрана върху имота. Поканата от съдия-изпълнителя за доброволно - засега, изпълнение е след молба от Агенцията за следприватизационен контрол от 30 май т.г. С нея се иска &quot;чрез всички възможни изпълнителни способи и действия, включително принудително изпълнение върху имотите, собственост на Иван Илиев Зографски, да бъде събрана дължащата се сума&quot;. Става въпрос за огромния имот &quot;Кемпински хотел Зографски&quot;, за който има и държавна ипотека от март 2007 г. Тя бе поискана от контролната агенция заради начислената неустойка. Ако се стигне до опис, съдия-изпълнителят може да използва и помощ от полицията, ако му окажат съпротива.<br /> Изпълнителният лист за сумите, които Зографски трябва да плати, е издаден на 30 септември 2008 г. от Софийския апелативен съд по гражданско дело от 2004 г. Иван Зографски е осъден да преведе 829 728 лв. на Агенцията за следприватизационен контрол заедно със законната лихва, която тече от датата на предявяване на иска - 28 февруари 2001 г., до окончателното плащане на сумата. Освен това Зографски е осъден да плати и обезщетение от 49 640 лв. за забава върху главницата за периода от изтичане на срока за доброволно изпълнение - 9 септември 2000 г., до датата на предявяване на иска.<br /> &quot;Грехът&quot; на Зографски е, че съкращава 100 служители повече, отколкото са записани в договора за приватизация от 1994 г. Тогава предприемачът купува акции от &quot;Хотел Витоша&quot; ЕАД - сегашния &quot;Кемпински хотел Зографски&quot;. От 2000 г. започват битките на държавата да си вземе неустойките. Първо с покана от 21 август същата година. Следва искова молба от АП до Софийския градски съд на 16 февруари 2001 г. срещу Иван Зографски за неустойката плюс лихвата. Задълженията отново не са погасени. И тъкмо затова Агенцията за следприватизационен контрол взима решението да бъде поискано вписването на законна ипотека върху имота. Тя е на стойност 2 216 236 лв. Далеч преди смъртта на Иван Зографски през 2007 г. се знаеше, че в определени случаи много от инвеститорите преценявали, че е по-изгодно да платят неустойки, отколкото да изпълняват поетите ангажименти по приватизационен договор. Тъкмо по този начин се е опитал да протака и собственикът на &quot;Кемпински-Зографски&quot; според запознати с бизнеса му. С малката разлика, че е &quot;забравил&quot; да си плати и неустойките. На 2 юни т.г. частен съдебен изпълнител е издал и връчил покана за доброволно изпълнение, адресирана до Иван Илиев Зографски - в случая неговите наследници. Уведомена е и адвокатската кантора, занимаваща се с делата на собствениците. Поканата от съдебния изпълнител е занесена и на адреса, на който е регистриран Иван Илиев Зографски приживе, където сега живее семейство Д. Те са заявили, че Зографски е починал, и са отказали да получат разписката на поканата. /БЛИЦ<br /> <br />