Запор на имоти и банкови сметки по интернет искат да налагат частните съдебни изпълнители. С помощта на електронен подпис те ще изпращат съобщение до трезорите за блокиране пари и имущество, съобщава standartnews.com.
Ако новото правило влезе в сила, таксите, които длъжниците плащат, ще намалеят 30 пъти, мотивираха се бирниците. Сега таксата за запор на сметки във всички банки е около 540 лева. С въвеждането на електронен запор тя ще падне на 18 лв.<br /> <br /> &quot;Нововъведението ще спести много пари на кредиторите и длъжниците&quot;, обясни частният съдия-изпълнител Георги Дичев пред &quot;Стандарт&quot;. Първоначално промяната трябваше да бъде въведена преди година, но така и не се случи.<br /> <br /> &quot;Министерството на правосъдието заедно с управителя на БНБ трябваше да издадат стандарти. Имаше работна група в министерството, но не го въведоха. Според тях е необходима нова промяна в Гражданско-процесуалния кодекс&quot;, коментира Дичев. Според него промяната вече е регламентирана в ГПК и не се налага ремонт. Има и готов разработен софтуер за новото правило. С електронен подпис се влиза в електронна система, където се изпращат запорите. &quot;Софтуерът ги разпределя към банките и те си ги теглят оттам. По електронен път става веднага&quot;, обяснява Дичев. Според него промяната ще спести време, разходи и ще създаде облекчение особено за малките дела. &quot;За запор от 200 лв. се плащат 300-400 лв. такси, като се добавят и адвокатски възнаграждения, сумата става голяма&quot;, казва съдебният изпълнител. Идеята за електронен запор обаче среща сериозен отпор от представители на адвокатската гилдия. Новото правило би улеснило бирниците, но не е от полза за хората, смятат те.<br /> <br /> &quot;То ще бъде в ущърб на гражданите&quot;, каза пловдивският адвокат Величка Василева пред &quot;Стандарт&quot;. Според нея обществото не е готово за подобна промяна. &quot;Не бих я приветствала. И в момента действащата законодателна уредба е такава, че изключително малко действия на съдебните изпълнители подлежат на обжалване&quot;, коментира Василева. Тя уточни, че не поставя всички под един знаменател, но някои частни съдебни изпълнители злоупотребяват с правата си. &quot;За гражданина е много трудно да се защити&quot;, коментира адвокат Василева. И допълни: &quot;По-добре да се заплащат по-високи такси от длъжниците, но да бъдат защитени правата и интересите им, отколкото да търсим евтините варианти&quot;.<br /> <br /> Представители на държавата също са скептични, че промяната може да се осъществи сега. Според заместник-министъра на правосъдието Сабрие Сапунджиева тя няма как да стане без промяна в ГПК. &quot;Да, през 2012 г. е направено такова изменение в ГПК за налагане на електронен запор. Изискванията към единната среда за обмен на запори се утвръдждават от управителя на БНБ и министъра на правосъдието, но няма законова делегация за издаване на наредба&quot;, обясни тя пред &quot;Стандарт&quot;. Тя уточни, че електронният запор не освобождава частните съдебни изпълнители от задължението да проучват имуществото на длъжника.<br /> <br /> Частни съдебни изпълнители са допускали нарушения при връчването на покани за доброволно изпълнение, призовки за принудително изпълнение и съобщения. Анализът е направен от правосъдното ведомство при прегледа на жалбите и сигналите, които постъпват срещу частните бирници. Те често пропускали да приложат задължителната заповед за изпълнение към призовката за доброволно изпълнение. &quot;Това е важно, защото, когато заповедта за изпълнение се издава на извънсъдебно основание, на база на нотариално заверен договор или друго основание, тогава длъжникът има право да възрази срещу заповедта за изпълнение&quot;, обяснява зам.-министър Сапунджиева. Според нея имало и случаи на образувани изпълнителни дела, без да са внесени дължимите авансови такси. Проверяващите констатирали и случаи, при които съдебни изпълнители изпращали запорни съобщения до всички банки и събирали такса за налагане на запор, независимо дали длъжникът има сметка там. Това води до начисляване на такси. Понякога частни съдебни изпълнители налагали и такси при вдигане на запорите, твърдят проверяващи.<br /> <br /> <br />