Заповед за превантивни мерки заради констатираното огнище на инфлуенца /грип/ по птиците на територията на Германия и опасност заболяването да проникне и у нас, издаде областният управител на Бургас Любомир Пантелеев, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в морския град.
В заповедта е отбелязано, че, за да се вземат конкретни мерки за предотвратяване появата и разпространението на болестта на територията на Бургаска област, незабавно трябва да се свикат общинските епизоотични комисии. Освен това всички птици трябва да се отглеждат само в закрити помещения. Засилва се и ветеринарно-медицинския контрол на пазарите и търговията с живи птици.
Органите на МВР трябва да извършват контрол за придвижването на живи птици с ветеринарно свидетелство, заверено по надлежния ред. За всяко констатирано нарушение незабавно се уведомява РВМС Бургас.
РВМС съвместно с представители на РДГ, Съюза на ловците и риболовците, РИОСВ и представители на неправителствени организации да осъществят контрол върху здравословното състояние на дивите и прелетни птици.
Кметовете на населени места и кметски наместници трябва съвместно с ветеринарните лекари по места да изготвят актуални списъци на собствениците на домашни птици.
Собствениците и управители на птицевъдни обекти са длъжни да засилят охраната и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства и хора, да не отглеждат птици на открито и да не съхраняват фураж навън, да уведомят незабавно ветеринарния лекар или кмета на населеното място при промяна на здравословното състояние на птиците или завишена смъртност.
Марина Шиварова, БЛИЦ