Пловдивският окръжен съд ще разгледа делото за прекратяването на търговското дружество „Гюнеш 2004” ООД при закрити врати, тъй като част от материалите представляват класифицирана информация, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив.
Искането за прекратяване е направено от Окръжна прокуратура Пловдив, тъй като дейността на дружеството е в противоречие с дейността на законите на Р България – чл. 155, т.2 от Търговския закон. Ответното дружество „Гюнеш 2004” е регистрирано през 2004 г. Съдружници в него са турските граждани Сюлейман Акбулут, Сюлюн Дженгиз и Реджеп Сормагеч, които заедно и поотделно притежават управителни и представителни функции. Според исковата молба дружеството се явява формалната законова рамка за легализиране на извършваната активна социална и религиозна просветна дейност на Турската ислямска религиозна организация „Сюлейманджълар”, която няма официална регистрация в Р България. В НК „Сигурност” (понастоящем ДАНС) съществуват данни, че „Сюлейманджълар” разполага със значителни капитали, има организационни структури в почти цяла Европа с цел разширяване на турското влияние сред религиозните общности и малцинствени групи. В самата Р Турция на организацията е забранено да развива религиозно–просветна дейност сред деца под 16 – годишна възраст. Освен това тя контролира и финансира мюсюлманските религиозни училища медресета в страната ни, в които се извършва активна религиозно–просветна дейност сред подрастващите. Подборът на децата е насочен предимно към социално слабите слоеве, при което се предлагат сравнително добри условия, като безплатна храна и пансион, перспектива за продължаване на религиозното обучение в Р Турция и др. Значителни финансови средства се инвестират и при строителството и ремонта на тези училища (медресета), като в част от случаите това се осъществява в нарушение на нормите на българското законодателство. /БЛИЦ