Защо трябва да се застраховаме? Всеки един от нас си задава този въпрос преди да сключи застраховка.

Застраховането е начин на управление и превенция на потенциални и най-вече бъдещи рискове, които ни връхлитат ежедневно. Застраховките могат да защитят живота и здравето ни, имуществото и автомобила, произведената от нас продукция и т.н. Това е механизъм за протекция  срещу  неочаквани загуби, щети, наранявания и разходи, свързани с непредвидени събития.

Застраховката представлява Договор между Застрахования и Застрахователната компания.
В него Застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователно събитие, да заплати застрахователно обезщетение или сума.
 
Ето пример от практиката на едно от водещите застрахователни дружества в България- ДаллБогг. Клиент на застрахователното дружество, сключил множество застраховки за малкия си фирмен автопарк, но решил да спести застраховката на земеделската си продукция. Възникналото наводнение унищожило положения месеци наред труд и 76% от земеделската продукция.

Други конкретни примери за необходимостта от застраховки от човешка намеса, например кражба и/или грабеж на имуществото, злоумишлени действия и вандализъм вижте в auto.blitz.bg.