Българинът е дал 187 млн. лв. за застраховки само в рамките на един месец, сочи статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН) за януари, съобщава „Монитор”. Сумата е с 11,45 млн. лв. по-голяма от получения от застрахователните компании премиен приход през януари 2014 г.
В проценти това прави ръст на застрахователния пазар от 6,5% за година. Така застрахователите у нас стартират 2015 г. с темпо над средното за цялата изминала година, отбелязва investor.bg. Силният старт в началото на годината се дължи на животозастраховането, сочи статистиката на КФН. <br /> <br /> Брутният премиен приход на животозастрахователите се е увеличили с 34,2% на годишна база, или с 10,56 млн. лв., до 41,43 млн. лв. По видове застраховки, предлагани от животозастрахователите, най-голям дял заема застраховка&bdquo;Живот&rdquo; и рента &ndash; 74,4%.<br /> Компаниите, извършващи общо застраховане, са увеличили своя премиен приход с едва 0,6% на годишна база, или с 950 хил. лв., до 146 млн. лв. Но през цялата 2014 г. дружествата отчетоха ръст от 0,75 на сто по този показател. Най-голям е делът на &bdquo;Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС&rdquo; &ndash; 67,4%.<br /> <br /> В същото време през януари застрахователните компании са изплатили 83,65 млн. лв. обезщетения на свои клиенти. Сумата е по-висока с 16,7 млн. лв., или с 24,9%, спрямо първия месец на 2014 г. Ръстът се дължи изцяло на по-големите плащания на общозастрахователните компании. През януари те се повишават с 33,5%, или с 18,3 млн. лв., до 72,74 млн. лв. Плащанията, извършени от животозастрахователните дружества, намаляват с 13% на годишна база до 10,91 млн. лв. В абсолютно изражение става дума за 1,61 млн. лв.<br /> &nbsp;