Жените, работещи в сферата на покупките, застраховането и информационните технологии, предпочитат материалните подаръци за Международния ден на жената. Работещите в сферата на строителството и недвижимото имущество се радват и на комплиментите. До тези изводи е стигнало проучване, проведено от социологическата служба на “ХедХънтър”.
В проучването взеха участие 2100 работещи жени. Резултатите сочат, че те предпочитат да получават от работодателя си материален подарък за празника, а не благодарности и комплименти. Така отговориха 64% от запитаните жени. Само 10% от представителките на нежния пол смятат, че за тях са много по-важни топлите думи, а всяка пета жена посочва, че за нея е безразлично, като знакът за внимание е важен сам по себе си.<br /> <br /> &ldquo;Най-често на словесното изразяване на признателността се радват жените, работещи в сферата на строителството и недвижимостта, а също така представителките на висшия мениджмънт. Принципни привърженички на материалните подаръци са жените от сферите на покупките, застраховките и информационните технологии&rdquo;, уточняват от &bdquo;ХедХънтър&rdquo;.<br /> &nbsp;