Инспектори от дирекция „Столичен ветеринарно-санитарен контрол” на НВМС забраниха доставката и реализацията на храни от животински произход в три китайски ресторанта в София. При проверка в заведенията ветеринарите са установили наличие на лоша хигиена и неизправно технологично оборудване. След отстраняване на нередностите специална комисия ще извърши нова проверка в обектите.
От НВМС заявиха пред “Всеки ден”, че нямат право да казват кои са тези ресторанти, но уведомиха, че те се намират в кварталите Надежда и Лозенец. Много лесно ще познаете трите ресторанта с лоша хигиена по простата причина, че те са временно затворени, обясниха експертите. Според тях, когато се подобри хигиената, тогава те ще бъдат отворени отново.
През миналата седмица ветеринарните инспектори провериха 72 китайски ресторанта в София. Бяха съставени 15 акта за административни нарушения на обща стойност 2 450 лв. за лоша хигиена, липса на документи за произход, годност и безвредност на продуктите, неподдържане на системата за самоконтрол, съвместно съхранение на различни групи храни и неспазване на температурния режим за съхранение на продуктите.

Инспекторите от дирекция СВСК издадоха 19 предписания за отстраняване на нередности, свързани с необходимост от ремонтни дейности и подмяна на технологичното оборудване, наличие на ненужен инвентар в обектите, липса на топла вода и др. /БЛИЦ