Завърши партньорската проверка на WANO (World Association of Nuclear Operators) на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”.
По време на проверката, която започна на 15 юни, бяха оценявани следните основни области: &ldquo;Oрганизация и административно управление&rdquo;; &ldquo;Eксплоатация&rdquo;; &ldquo;Ремонт&rdquo;; &ldquo;Инженерно осигуряване&rdquo;; &ldquo;Опит от експлоатацията&rdquo;; &ldquo;Радиационна защита&rdquo;; &ldquo;Химия&rdquo;; &ldquo;Обучение и квалификация&rdquo; и &ldquo;Пожарна безопасност&rdquo;. Проверяващите извършиха наблюдения на състоянието на оборудването на 5 и 6 блок, на работата на персонала и проведоха интервюта със специалисти и ръководители от АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo;.<br /> В екипа на WANO бяха включени 17 експерти от 10 страни, представители на всички регионални центрове на световната асоциация &ndash; Москва, Атланта, Париж и Токио. Ръководител на партньорската проверка бe Ярослав Вокурек от Чехия.<br /> На заключителното заседание, с което приключи работата на експертите в АЕЦ &ldquo;Козлодуй&rdquo;, от страна на ръководството на Московския център на WANO присъстваха Юрий Слепокон, представител на борда на директорите, и Сергей Виборнов, заместник-директор на Московския център. <br /> По време на заседанието проверяващите експерти представиха своите заключения в наблюдаваните области, които предстои да бъдат обобщени в официален доклад.<br /> Съгласно програмата за партньорски проверки на WANO, документът не се публикува и се предоставя единствено на експлоатиращата организация, уточняват от там. /БЛИЦ<br />