Финансовият министър в оставка Кирил Ананиев представи накратко основните параметри по изпълнението на консолидирана фискална програма към края на месец март, по време на изслушването му в пленарната зала на Народното събрание (НС). Информацията е на база на предварителни данни, а окончателните такива ще бъдат публикувани онлайн.


Снимка: Георги КОЛЕВ, БЛИЦ

Приходите от помощите и даренията по програмата са в размер на над 11 млрд. лв., 23.8% от годишния разчет. Съпоставени със същия период миналата година, когато все още промените, свързани с коронавируса, не са нанесли икономически щети, постъпленията към март 2021 г. нарастват с 370 800 000 лв., което представлява ръст от 3,4%. Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлизат на 8 830 300 000 лв. - бележат ръст от над 249 млн. в сравнение със същия период миналата година.

Приходите от преки данъци са в размер на 1,2 млрд., а от косвените – 4 402 000 000 лв., като постъпленията от ДДС са над 3 млрд. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 2 827 800 000 лв. - 24.5% от разчетите за годината."България въведе едни от най-либералните режими по отношение на ограничаване на дейността на стопанските субекти, поради което имаме една добра събираемост от данъчни приходи", обясни Ананиев. Неданъчните приходи са в размер на 1,8 млрд., а от помощи и дарения - 703 млн.

Разходите по консолидираната фискална програма към март 2021 година са в размер на близо 12 млрд., в сравнение с разходи от 9,5 млрд. за същия период миналата година. По думите на Ананиев това се дължи на факта, че разходите за борбата със здравната криза тогава са били нищожни в сравнение с тези, които са изразходени през първите три месеца на тази година. Най-значителният принос имат именно разходите, използвани за мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението на заболелите, мерки за подкрепа на бизнеса и социалните мерки. За периода от 1 януари 2021 и 31 март 2021 г. 1 млрд. и 345 млн. лв. - около 1% от БВП.

От началото на пандемията до 31 март 2021 г. са извършени разходи, свързани с борбата с пандемията, в размер на 5,1 млрд. лв., от които за подкрепа на домакинствата са 1,8 млрд. лв, за подкрепа на бизнеса – 2,2 млрд. лв. и за органите, натоварени с дейността по овладяване на пандемията 1,1 млрд. лв.

Финансовият министър в оставка съобщи още, че фискалният резерв на държавата към днешната дата е в размер на 8,5 милиарда лева. Държавният бюджет за първото тримесечие на 2021 г. е отчел дефицит в размер на 619 400 000 лв., или 0,5% от брутния вътрешен продукт.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!