75% от активните интернет потребители изпитват притеснение от разпространението на коронавирус в България, а близо половината от тях се чувстват лично застрашени.

Разпространението на заразния коронавирус е главна тема в световните медии през последните седмици.

82% от участниците в изследване на Българския национален панел в проучване на Nielsen Admosphere Bulgaria споделят, че са попадали на новини във връзка с темата.

Въпреки че голяма част от респондентите изпитват притеснение от възможността да настъпи глобална епидемия, както и от евентуалното разпространение на вируса в България, малко под половината от запитаните се чувстват лично застрашени.

Това обяснява защо половината от респондентите не са предприели никакви предпазни мерки до този момент.

71% от българите изпитват притеснение от възможността да настъпи глобална епидемия – жените (80%) изразяват по-голямо притеснение от мъжете (62%).

Около 80% от хората между 15 и 44 - годишна възраст споделят загриженост по този повод в сравнение с хората над 45 г. -  65%.

Притеснението от това, че вирусът би могъл да започне да се разпространява в България е малко по-голямо – 75%.

Малко под половината признават, че се чувстват лично застрашен от вируса.

Половината от анкетираните все още не смятат за нужно предприемането на превантивни мерки.

Въпреки това 30% от запитаните обмислят да предприемат някакви действия в близко бъдеще, а 20% вече са взели някакъв вид мерки, като носенето на маска и по-засилено спазване на личната хигиена.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ