Вече и в България пациентите с простатен карцином и невроендокринни тумори имат бърз и безплатен достъп до диагностика с високочувствителен ПЕТ-скенер от последно поколение.


Изследването е напълно безболезнено и безопасно и позволява ранно откриване на рецидиви и метастази, особено в случаите, когато рутинните образни изследвания са с неясен/несигурен резултат.

Освен стадиране на тумора, методът позволява планиране и проследяване ефекта от проведеното системно лечение и преценка на следващата терапия.  Изследването се реимбурсира изцяло от НЗОК.

Допълнителна информация и записване на тел.: 02/9230 561, 0877571779 (техн. сътрудник – Лидия Никовска)