Днес, европейският комисар по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис посети УМБАЛ „Александровска“. Това се случва в рамките на официалната му визита в България за среща с координаторите на Европейските референтни мрежи, съобщиха от болничното заведение.
 

Клиниката по нервни болести бе част от работните ангажименти на еврокомисаря, където е регистриран първия в България Експертен център по наследствени нервни и метаболитни заболявания - член на две европейски референтни мрежи /EURO-NMD и MetabЕrn/.  Експертният център е финансиран и одитиран от Европейската комисия и в рамките на две години получи оценка 96 от максимални 100 точки.

В словото си директорът на болницата доц. Ангелов благодари на еврокомисаря за оказаната чест и за интереса към най-старата университетска болница „Александровска“ и подчерта, че е изключително горд с екипа на проф. Ивайло Търнев, който има значимо постижение в създаването на българска школа по неврогенетика на европейско равнище. Доц. Ангелов изтъкна, че екипът е описал тринадесет нови нозологични единици за първи път в света и е реализирал над 50 изследователски проекта, 27 от които международни. Експерти от Центъра участват системно в европейски консултативни съвети при подготовка на европейски консенсуси и всяка година представят доклади на европейски научни форуми. 

От своя страна, еврокомисарят сподели, че се вълнува от мисълта, че стои до световен откривател в лицето на проф. Търнев и подчерта, че никога не се е съмнявал в професионализма и научните достижения на българската медицинска общност.  Витянис Андрюкайтис отбеляза, че всяка страна има затруднения от различен характер, но България се е справила с предизвикателствата, щом има учени със световен принос като проф. Търнев, чийто актив е за цяла Европа, а не само за българската страна. 

Еврокомисарят изрази готовност да подпомогне финансирането на съществуващите пет референтни мрежи за редки патологии в България от общо 24 на територията на Европейския съюз, както и да организира създаването на мрежа за обмен на специалисти и ноу-хау в областта на редките болести между държавите - членки на Съюза. Той подчерта, че като лекар ще работи усърдно за развитието на човешкия капацитет в различните области на медицината и призова за обедини усилия в усъвършенстването на политиките и практиките в болничното здравеопазване на страните от Европа, един от приоритетите на които е мерки срещу емиграцията на медицински сестри и специалисти.