Фармацевт, продала антибиотик без рецепта, ще се размине с глоба от 1000 лева.


Въпреки че лекарственият продукт бил отпуснат неправоперно в аптека в близост до Централна гара в Пловдив, аптекарката няма да бъде санкционирана, тъй като съдът прие това за маловажен случай заради COVID-19 и други смекчаващи отговорността обстоятелства, съобщава "Трафик".

Случаят е от април тази година. Клиент, видимо притеснен, влязал и поискал от аптекарката "Аугментин" за съпругата си.

Въпреки че медикамента се отпуска само по медицинско разписание и с рецепта, фармацевтът отпуснал цели 14 таблетки х 125 грама. Веднага след осъществената продажба обаче се оказва, че купувачът е инспектор в НАП и осъществява контрол по модела на "таен клиент". 

Веднага бил съставен акт на магистър-фармацевта за отпускане на антибиотика без рецепта, по който наложената глоба била в размер на 1000 лева. Нарушителката обаче обжалва акта пред Районния съд в Пловдив, които го отменят.

РЗИ от своя страна обжалва решението пред Административния съд в града, където магистратите са категорични: става дума за маловажен случай и фармацевтът няма да бъде глобен. 

Сред мотивите са сложбата пандемична обстановка покрай COVID-19, подвеждане на аптекарката от страна на клиента-инспектор и липсата на други нарушения. 

"Настоящият случай може да се приеме за маловажен, като макар и формално да е осъщест­вен съставът на административно нарушение, с оглед наличието на множество смекчаващи обстоятелства, а именно: нарушението е извършено за първи път; други нарушения в проверяваната аптека не са констатирани;

санкционираното лице е дългогодишен фармацевт, на когото не са издавани нито предписания, нито НП, тъй като не са били констатирани никакви нару­шения;

отпускането на лекарството е станало във време на въведената епидемиологична обстановка в страната, в която лекарите и фармацевтите са на първа линия и общо известен факт е забраната на болни или лица със съмнения за Covid-19 да напускат домовете си, в т.ч. да посещават личните си лекари, поради което и леченията масово са предписвани по телефона;

самата проверка е била провокативна и аптекарката е била подведена от видимо при­теснения клиент, който заявил, че въпросното лекарство е предписано на съп­ругата му, поради което и с оглед ситуацията на пандемия и притеснения за здра­вето и живота на хората, моралното отношение на фармацевта към пациента е продиктувало отпускането на лекарство, без да е била представена рецепта -

деянието разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Все в тази насока следва да се посочи и че закупеното лекарство е за целта на проверка, а не с цел самолечение, поради което и от деянието не са настъпили каквито и да било вредни последици", пише още в мотивите на магистратите. 

Решението по случая е окончателно.