Като превантивна мярка срещу увеличението на COVID-19 случаите от днес спират плановия прием и свижданията във всички лечебни заведения в София и област Варна.

Ще бъдат допускани само планови дейности, свързани с трансплантации, лечение на онкологични заболявания, асистирана репродукция и раждане, рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ. 

Забранено е влизането на външни лица, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.