Отвори се приемът на документи за включване в програмата за профилактика и рехабилитация на Националния институт.

От днес желаещите могат да подават документи. Ако бъдат одобрени, те ще получат парична помощ за 10 дни на лечебен курорт. В сумата се предвижда цената на нощувките, по 7 лв. за храна на ден и до 4 лечебни процедури.
Към момента описаното може да се получи в 49 санаториума, с които са подписани договори.

Тази година сумата за рехабилитация е увеличена с 2 млн. лв.  отбелязва Хоризонт. Общият бюджет надвишава 20 милиона лева. Той ще бъде използван от около 47 000 осигурени лица, сочат разчетите.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство, трудова злополука или професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.