Омбудсманът Диана Ковачева смята, че отказът от идеята за неплащането на първия ден от болничния е адекватна и навременна.

Тя припомни, че нейната позиция остава непроменена още от септември, когато предложението бе първите три дни от болничния да не се заплащат.

Недопустимо е, който и да е от дните на болничния да не се заплаща, защото това нарушава основни права на всички работещи, смята Ковачева, цитираната от пресцентъра на институцията.

Тя предлага да се засили контролът, защото той не е достатъчно адекватен.