От днес спортни зали и центрове, големи търговски обекти и обществени басейни в Швеция трябва да определят максимален брой посетители, в зависимост от размера на помещенията.

Частните събирания се ограничават до 8 души - правило, което досега се прилагаше само за публични събития.

Новите правомощия не дават право на шведското правителство да налага вечерен час и забрана за вътрешни пътувания в страната.

Смъртните случаи в Швеция са над 9 400.