Председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев и главният секретар на съюза д-р Стоян Борисов вдигнаха грандиозен купон на „прощаване“ с постовете си.
 

Снощи се проведе отчетно-изборният събор на съсловната организация на лекарите, на която ще бъде избрано ново ръководство. По тази причина д-р Грозев и д-р Борисов бяха организирали „изпращането си“ миналия месец.
 
На купона, състоял се в скъп СПА хотел в с. Баня, са присъствали членове на настоящото ръководство на съсловната организация, както и техни приятели и роднини.
 
Прощалното веселие е коствало колосална сума на съсловната организация, тъй като по наша информация средствата са дадени от бюджета на Лекарския съюз.
 
Така „изпращането“ на председателя и главния секретар е струвало на бюджета на БЛС, попълван основно от вноските на неговите членове, петцифрена сума, като освен самия купон са били поети и пътните разходи и преспиването на всички присъстващи.
 
Така, вместо в края на мандата си да вложат средства в дейност, свързана с развитието на съсловната организация, явно ръководителите му са предпочели да ги дадат за ядене и пиене. От което можем само да си направим извода, че очевидно принципът „След мен и потоп“ не е чужд и на шефовете на Лекарския съюз.