Вода за напояване или за питейните нужди на 3 града – пред такава дилема са изправени властите в Шуменско. Причината е, че нивото в единствения язовир „Тича“ застрашително намалява.

Вода за земеделците се осигурява от язовира, чийто статут е именно за земеделско напояване. Той обаче е и единствен източник на питейна вода за над 120 000 души от Шумен, Търговище и Велики Преслав, а нивото му продължава да пада заради сушата.

В момента напоителния канал е празен, което означава че земеделските производители още очакват вода за своите площи, ако тя не потече в рамките на следващия месец, това поставя тяхното съществуване под сериозен риск, а реколтата за 2020 г. вероятно няма да бъде осъществена, ако няма вода за напояване.

От Напоителни системи-Шумен, които отговарят за системната и съоръженията, за напояване на земеделските площи успокояват, че водата в язовир „Тича“ е достатъчно. В момента наличните количества са около 160 млн. кубически метра, при максимален обем над 300 милиона.

Съществуването на земеделските производители в района е важно и за поминъка, защото голяма част от местното население работи по полетата с ягоди и малини.

В момента земеделците подават заявки за поливане, а същевременно от Министерство на околната среда и водите одобриха и отпускането на вода от яз. „Тича“ и за напояване.