Депутатите удължиха с 2 месеца сроковете на ТЕЛК решенията, които изтичат по време на удължената епидемична обстановка. До решението се стигна след протест на майки на деца с увреждания.

Това стана възможно с промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

В момента до 13-и юли се изплаща половината пенсия за ТЕЛК, а до края на месеца ще се получи и втората половина от сумата.

Промяната засяга около 5 000 български граждани.