С утвърждаването на Националната здравна карта се гарантират направените хоспитализации за 2017 г. а отделно с това е увеличен с 608 и броят на болничните легла. Увеличена е и хоспитализацията на над 41 000 пациенти, които могат да бъдат прегледните и обслужвани в болничните заведения, докато други 45% от населението на страната, би могло да мине поне веднъж през хоспитализация на лечебните заведения за болнична помощ. Това обяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на брифинг, посветен на утвърждаването на Националната здравна карта, което стана тази сутрин в Министерски съвет.

Според Ананиев това е един много важен и стратегически документ, който е свързан пряко с договорите на Националната здравноосигурителна каса и изпълнителите на медицинска помощ. "За да се подпише такъв договор, трябва да има определени критерии на базата, на които се определят лечебните заведения за болнична помощ", констатира Ананиев.

Той изтъкна от Здравното ведомство също имат определени претенции за структура и съдържание, но НЗК е разработена на базата на българското законодателство. Ананиев увери, че елементите на здравната карта, който ще се доразвиват, са принципите, структурата и нейното съдържание.

Оценката на здравния министър е, че тя представлява един добър инструмент за формирането на здравната политика в страната, който трябва да защити интересите и здравето на българските граждани и българските пациенти.

"Ние останахме с впечатлението, че не се познава основната цел и съдържанието на здравната карта. Тя посочва настоящото състояние на здравната структура и съответните медицински дейности", обясни Ананиев и добави, че Националната здравна карта нито открива легла, нито закрива легла.

Ананиев се обяви против твърденията в медийното пространство, че на базата на здравната карта се финансират лечебните заведения за болнична помощ.

"Нашите очаквания са, че чрез нейното одобрение да се осигурят по-добри условия за достъпна и ефективна здравна помощ и осигуряване на равностоен достъп на всички българските граждани до здравеопазване и необходимите медицински дейности и услуги", каза в заключение здравният министър.