Важно от днес! Здравната каса удължава служебно протоколите за терапия на хронично болните пациенти, както и протоколите за скъпоструващо лечение - частично или изцяло заплащано от касата.

Пациентите трябва да вземат лекарствата си от същата аптека, от която са го правили преди.

Ако данните и терапията трябва да бъдат променени, е необходимо обаче да посетят личния си лекар.

Целта е да бъде облекчен достъпът до лекарствена терапия на хората с хронични заболявания и осигуряване на свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка.