"Договорът е изтекъл и няма как Министерството на здравеопазването да намери легален начин за плащането на съответната фирма", коментира заместник-министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков спирането на поддръжката на комуникационната система на спешна помощ в сутрешния блок на БНТ.

"Нашите съграждани няма да усетят, че нещо се е случило. През годините преди да се изгради тази система е имало достатъчно ефективен начин на работа", допълни той.

"Много повече от репортажите показват как линейките са закъснели, а малко са тaкива, които показват, че Спешна помощ е помогнала. Сега при нефункционираща система може да се наложи те да пишат и на хартия", коментира д-р Мирослав Ненков.