Mинистърът на здравеопазването Костадин Ангелов представи напредъка по изпълнението на проекта за модернизацията на спешната помощ в страната, който е финансиран по оперативна програма "Региони в растеж" и е на стойност 164 млн.лева.

След реализацията на този проект България ще има система за спешна помощ с нов облик, изпълнен със съдържание, а пациентите ще имат достъп до качествено и съвременно ниво на здравеопазване в областта на спешната помощ, каквото имат и европейските граждани, каза министърът по време на виртуално информационно събитие за представяне на напредъка по изпълнението на програмата.

Проектът е започнал през 2018 г., напомни министърът и посочи, че в обхвата му са 237 обекта, разположени в 34 болници в страната, в 27 центъра за спешна медицинска помощ /СМП/ и 180 филиала за СМП.

По проекта голяма част от дейностите са факт: сключени са договори за строителство, за авторския и строителния надзор, предстои да започнат строително-монтажните работи в няколко големи центъра за СМП, каза министърът.

Той допълни, че този месец започва строителството на обекти в Габрово, Севлиево, Дряново, Две могили и в други населени места. Предстои сключването на договори и в други центрове в страната, които са разположени в седемте обекта на планиране, разписани в проекта.

По този проект предстои модернизиране на целия автопарк в системата за СМП в страната, до момента са доставени 240 от новите линейки, а до края на година и още 20. Оставащите 140 ще се доставят през 2021 г., а в момента е в ход обществена поръчка за доставка на 42 високопроходими линейки.

Структурите на спешна помощ вече са получи 3580 апарата за спешна медицинска помощ - различни видове респиратори, монитори за наблюдение на пациентите и други.

През декември започва и доставката на оборудване от немедицински тип - бактерицидни лампи, реанимационни легла. Очаква се да се сключи договор с фирма, която да осигури над 14 000 единици оборудване за офисите, центровете, филиалите за СМП, за спешните отделения в лечебните заведения в страната.