Проверка на някои видове храни, произвеждани и предлагани на потребителите започват да извършват експертите от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. Заповедта за това е от Министерството на здравеопазването, а причината е в публикациите, които насочиха вниманието към производството и разпространението на храни, съдържащи съставки, които не са обявени на етикета на продукта.
Сред съставките са и палмово масло, както и други видове растителни мазнини, които пресата определя като храни, притежаващи канцерогенно действие.
Обект на проверката са предлаганите в магазините маргарини, не само български, но и такива произведени в други страни. Целта е да се провери спазването на изискванията на действащото законодателство по храните.
Експертите трябва да приключат работата до 10 март, информират още от здравното министерство. /БЛИЦ