Огромните суми, които харчат еколозите, размахващи екологичната тема като политическа бухалка, надвишават годишния бюджет на България за спорт или култура. Това са установили в свое сравнително разследване специалисти от спортните среди, научи БЛИЦ. Данните, посочени от тях наистина са смайващи
&nbsp;<strong>ЕКОЛОЗИТЕ НЯМАТ ЕКОЛОГИЧНА, А СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ</strong><br /> &bull; През последните 10 години псевдоеколози усвояват около 250 милиона лева на петилетка. Правят го привидно напълно законно. По програми, чрез подставени лица в Министерството на екологията, чрез свои възложители на Запад, главно в Швейцария. Правят го така, че отчетността да е практически невъзможна: броят диви, развъждат лалугери, местят лешояди от една планина в друга, правят гнезда за морски птици от мидички, берат билки, събират изпражнения на мечки, и какво ли още не. <br /> <br /> &bull; Нищо от дейността им досега не е насочено към крещящите пропуски в екологията или в производства и дейности, убиващи трайно природата. Не го правят по две причини: 1. Определен стопанско-политически кръг им плаща да не ги пипат. Цели замърсяващи производства са &bdquo;извън карантината&ldquo;, те са &bdquo;наши&ldquo; хора. 2. Атакуването на сериозни проблеми прави невъзможно усвояването на голяма част от отпуснатата сума. Ако се пребориш на даден завод да сложат сяроочистваща инсталация на комините и успееш, то от общата сума от (например) 10 милиона ще откраднеш най-много 1 &ndash; останалите отиват за същинска екология. Ако, обаче, са ти дали 1 100 000 лева за отглеждане на планински кеклик (истински случай с Тома Белев), ти ще инвестираш 100 000 лева в кеклиците, а ще прибереш 1 милион в джоба си. Ето чудесната схема: работиш без надзор и контрол, пъчиш се като спасител, но никой не ти търси сметка. Ако ли пък някой наивник вземе, та попита нещо &bdquo;неправилно&ldquo;, веднага го обвиняваш за враг на природата.<br /> <br /> &bull; Групата еколози има трайно отношение към администрацията на българските министерства, агенции и кметства. Те са си завоювали трайното място на &bdquo;непреодолим фактор&ldquo; при обществени поръчки, оценки, комисии и прочие. Те участват в напълно затворен стопански кръг: кандидатстват за проект, техни хора го оценяват, техни хора го контролират, други техни го отчитат, всички техни обират парите накрая. Администрацията в много случаи пищи срещу тях, но в много и мълчи, защото се храни.<br /> <br /> &bull; Ето реалността: всичката пара за опазване на околната среда се краде, а ефектът за природата е нулев. Нито въздухът стана по-чист, нито водата стана по-бистра, нито биоразнообразието стана по-разнообразно. Групата въпросните зелени човечета е превърнала екологията в най-лесната спестовна касичка, без никакъв реален ангажимент за природата и никаква опасност да бъдат разкрити. Те са ръба да се възприемат като светци. А срещу светец смееш ли да рипаш?!<br /> <br /> <strong>ПАРИТЕ НА ЕКОЛОЗИТЕ НАДВИШАВАТ ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА СПОРТ ИЛИ КУЛТУРА</strong> <br /> <br /> &bull; България е бедна страна и разпределя мъчително ресурсите си за здраве, образование, култура, спорт&hellip; Всеки лев е от значение за населението. На фона на този недоимък псевдоеколозите усвояват (=крадат) бюджет, който се равнява на парите, които държавата дава годишно за спорта или културата (по около 60 милиона на министерство).<br /> <br /> &bull; Направете си извода от тази справка на усвоените пари:<br /> Зелени Балкани, Стара Загора - бенефициент/изпълнител/партньор (Тома Белев, член на Междуведомствената комисия &ndash; специализиран състав на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)<br /> <br /> &bull; 650 000 лева да хранят черни лешояди<br /> &bull; 1 100 000 лева за отглеждане на планински кеклик<br /> &bull; 420 000 лева за даване на акъл как да се управлява Язовир Овчарица<br /> &bull; 470 000 лева за отглеждане на лалугери<br /> &bull; 1 700 000 лева за садене на върби<br /> &bull; 3 милиона лева за броене на големи европейски лешояди<br /> &bull; 3 Милион лева за броене на соколи<br /> <br /> Българско Дружество за Защита на Птиците - бенефициент/изпълнител/партньор<br /> <br /> &bull; 4 милиона лева да броят ястреби и орли<br /> &bull; 4 Милиона лева да опазват пеликани около Бургас (те измряха)<br /> &bull; 5.5 милиона лева да напишат план как да се опази червеногушата гъска. Поискали са в този план още 50 милиона лева, за да я опазят <br /> &bull; 5.5 милиона лева да наглеждат египетски лешояд<br /> &bull; 8 милиона лева да пазят царски орли от жици<br /> &bull; 4 милиона лева за строене на гнезда за малък петнист орел<br /> &bull; 95 000 лева за опазване на лешояди в Родопите<br /> &bull; 18 000 лева за лятна лекция сред природата<br /> &bull; 90 000 лева за училищни лекции<br /> <br /> Зелени Балкани Пловдив - бенефициент/изпълнител/партньор (Тома Белев, член на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)<br /> &bull; 780 000 лева за строене на гнезда с мидички в Поморийско езеро<br /> &bull; 700 000 лева за броене на чапли в Марица<br /> &bull; 200 000 лева за даване на акъл как да се управлява язовир Конуш<br /> <br /> ВВФ - бенефициент/изпълнител/партньор (Веселина Кавръкова, жена на Тома Белев + Любомир Костадинов, Александър Дуцов и Константин Иванов, които провалиха форума на министър Ангелкова)<br /> &bull; 700 000 лева за опазване на лияни и хвойни около Марица<br /> &bull; 1 400 000 лева за броене на пеликани и даване на акъл как да се опазят в Сребърна (те после измряха всичките)<br /> &bull; 800 000 лева да помагат на риби в р.Русенски лом да плуват<br /> <br /> Фондация Биоразнообразие - бенефициент/изпълнител/партньор (Петко Цветков, член на Национален Съвет на ПП Зелените) и Стефан Аврамов)<br /> &bull; 4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро<br /> &bull; 800 000 лева да помагат на риби в р.Русенски лом да плуват<br /> &bull; 4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро<br /> &bull; 50 000 лева за лятна екологична академия<br /> &bull; 50 000 лева за издаване на екологични книжки<br /> &bull; 580 000 лева за наблюдение на диви кози и мечки във Витоша<br /> &bull; 450 000 лева за броене на трипръсти кълвачи, глухари и белогръби кълвачи<br /> <br /> СДП Балкани &ndash; бенефициент/изпълнител/партньор (Андрей Ралев, ковчежник на ПП Зелените, Андрей Ковачев, бивш съпредседател на ПП Зелените + Катерина Раковска &ndash; съпруга на Андрей Ковачев и действащ съветник в съвета разпределящ парите за биоразнообразие в МОСВ)<br /> &bull; 580 000 лева за броене на диви кози и мечки<br /> &bull; 1 000 000 лева за мътене на яйца от костенурка в Алдомировското блато<br /> &bull; 2 милиона лева да гледат дива коза, да заплождат пеперудата Червен Аполон и да търсят спокойни храсти за дива мечка. Тук партньор по проекта е Природонаучният музей към БАН, където зам.-директор е Стоян Бешков &ndash; член на национален съвет на ПП Зелените и кандидат-депутат от Кърджали, където е роден Тома Белев<br /> <br /> Фондация информация и природозащита <br /> &bull; 600 000 лева да просвещават билкари да не берат много билки, за да не свършели запасите. В тази акция БНР участва официално!!!<br /> <br /> Предполагаме, че мнозина наши спортисти биха се навили да учат рибите в Русенски Лом да плуват срещу 800 000 лева? Въпроса е, че не са част от зелената мафия&hellip;<br /> <br /> <br /> <strong>ЕКОЛОГИЧНАТА ТЕМА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА БУХАЛКА</strong><br /> &bull; Малката екологична група е креслива, но без никаква реална електорална поддръжка в обществото. Зелените партии имат общо около 0.1-0.2% процента тежест на избори. Освен една нахъсана гвардия от 10 000 човека максимум, които могат да свикат чрез социалните мрежи за някоя манифестация, те друга сила нямат. <br /> &bull; Същевременно все повече публичната им дейност е насочена към всеки и всички, които повдигат неудобни въпроси или застрашават еко-бизнеса им. Включително мишкуват зад гърба на правителството и лично на премиера. <br /> <br /> <strong>НАЙ-СЪВЪРШЕНАТА ФОРМА НА ОЛИГАРХИЯ &ndash; ЕКОЛОГИЧНАТА</strong><br /> &bull; Основната задача на олигархията е да извлича дивидент за себе си чрез усвояване на публичен ресурс (това е генералната истина). Тоест олигархията не внася, а източва държавен ресурс в ущърб на хората. В Банско имаме ски зона, която се развива благодарение на една концесия, която не е ползвала нито лев държавно финансиране, а напротив &ndash; инвестира двойно повече дори от предвиденото в концесионния договор. Без концесионера днес Банско щеше да е обикновено планинско село, а не световен курорт. <br /> &bull; Какво правят т.нар.Зелени &ndash; за сметка на европейското финансиране и дотациите на националния бюджет? Те не внасят нито лев инвестиции, нито осигуровки, нито нови работни места, нито данъци, а само усвояват. Гениална схема! <br /> <br /> <strong>ПСЕВДО-ЕКОЛОГИЧНАТА МАФИЯ Е НАЙ-УРОДЛИВОТО ЛИЦЕ НА ОЛИГАРХИЯТА В БЪЛГАРИЯ</strong>&nbsp;<br /> И е крайно време да кажем това ясно. <br /> &bull; Малката, но креслива група псевдоеколози са огледален образ на непрестанното източване на европейски и национален ресурс, с който не се извършва никаква реална, смислена работа в защита на околната среда. За разлика от българските пенсионери, деца, болници и училища, зелените пеликани са истински милионери, за чиито приходи средният българин може само да мечтае. <br /> <br /> <strong>ВОЙНАТА НА &bdquo;ЕКОЛОЗИТЕ&ldquo; СРЕЩУ БИЗНЕСА Е ЦЕЛЕВА. ЗЕЛЕНИТЕ СА НОВИТЕ МУТРИ. </strong><br /> &bull; Казахме, че еко-войната срещу бизнеса е целева, има &bdquo;наши&ldquo; и други. Толкова!<br /> <br /> &bull; Срещу нарочения за удари бизнес се изсипват всякакви позволени и непозволени средства. Най-често рекет, очерняне, клепане в чужбина, предизвикване на проверки &ndash; после оспорване на проверките, ако са оправдателни; изнудване на правителството със стачки ако не спре развитието на даден бизнес и прочие. Това автоматично означава, че цели региони започват да се задъхват, намаляват темпото на развитие, хората постепенно се разбягват, идва миграцията и демографската криза. В последните години това е ясно видно в Банско, например, където има чудесни условия за световен курорт, но поради липсата на втора кабинка (анатемосана от зелените), нещата отдавна буксуват.<br /> <br /> &bull; Зелените винаги се считат за прави, независимо че има доказателства в съвсем друга посока. Те налагат на властта и обществото да ги счита за последна инстанция, над която няма закони, а вероятно някакъв зелен бог.<br /> <br /> &bull; Зелените вече действат като мутрите от 90-те: те застраховат, те казват кой къде ще има бизнес, с колко ще се &bdquo;откупва&ldquo; и прочие.<br /> &bull; Вместо надписи &bdquo;СИК&ldquo; и &bdquo;ВИС&ldquo; сега имаме зелените индулгенции на Тома Белев и приятели.<br /> <strong><br /> ЕКОЛОГИЯТА КАТО СЕМЕЙНА МАФИЯ</strong><br /> &bull; Зелената мафия се води от няколко семейства. Всеки е обвързан с другия. Милионите се разпределят между десетина човека. За близкото обкръжение остават трохи. За ентусиастите (такива естествено има) остава &bdquo;честта&ldquo; да викат по улиците като ги викнат по тревога.<br />