Във Върховния административен съд (ВАС) постъпи жалба от Александър Велев срещу Решението на Съвета за електронни медии (СЕМ) за избиране на Валерий Тодоров за генерален директор на Българското национално радио (БНР), съобщиха от съда.
Според жалбоподателя решението на СЕМ е незаконосъобразно, тъй като е нарушен принципът на равнопоставеност на кандидатите при провеждането на конкурса. <br /> <br /> В жалбата пише, че в хода на обявения с решение от 17 март 2010 г. конкурс и при започнала процедура, СЕМ с решение от 22 април 2010 г. е изменил сроковете за подаване на документи за участие, тяхната проверка и датите за събеседване на кандидатите. <br /> <br /> &bdquo;С решението си Съветът за електронни медии нарушава равнопоставеността на кандидатите, особено на подалите до датата на решението документи, както и на кандидатите, живущи в чужбина&rdquo;, пише Велев. Според него организираната с решението от 22 април 2010 г. публична дискусия на 4 май 2010 г. също нарушава равнопоставеността на кандидатите, подали документи преди решението и на живеещите в чужбина. <br /> <br /> В жалбата пише, че Валерий Тодоров е представил вижданията си за развитие на БНР в обем над определения от СЕМ. &bdquo;Това дава възможност на спечелилия кандидат да представи много по-подробно своите виждания за развитието на БНР от останалите кандидати и нарушава принципа на равнопоставеността при провеждането на конкурса&rdquo;, твърди Александър Велев. /БЛИЦ<br />