Министърът на здравеопазването Евгений Желев откри ремонтираната сграда на Дома за медико-социални грижи за деца в Стара Загора. Извършени са строително монтажни работи на сградния фонд на стойност 1 440 000 лв. и ремонт на отоплителната инсталация на стойност 326 000 лв. Средствата по двата проекта са отпуснати от Министерството на здравеопазването.
Към момента в&nbsp;дома са настанени 176 деца, за които се грижи специализиран персонал. С приключването на двата проекта е технологично реновирана отоплителната инсталация и е осигурено преминаване на природен газ. Подменени са котлите, горелките, бойлерите и обезопасителната инсталация, изградена е локална система за пренос за газ като част от общата система на газоподаване на гр.Стара Загора. <br /> В резултат на използването на природен газ през последния отоплителен сезон са постигнати икономии в размер на 326 000 лв. По проекта за строително-монтажни работи на сградния фонд е изградена вътрешна среда, съответстващи на стандартите за отглеждане на деца. Значително е повишена енергийната ефективност с цялостната подмяна на дограмата с алуминиева, осъществена е хидроизолация на покривите. Санитарните помещения са реновирани, сградата е боядисана, подменени са подовите настилки. <br /> По повод Международния ден на детето възпитаници на Дома за медико-социални грижи за деца изнесоха празнична програма. <br /> На откриването присъстваха ръководителите на регионални структури на МЗ, директорът на РЗОК, представители на неправителствени организации. Отслужен беше тържествен водосвет от свещеници на Старозагорската епархия. /БЛИЦ<br />